Araş. Gör. Mehmet Sait TÜRKHAN’ın Doğum Günü

Araş. Gör. Mehmet Sait TÜRKHAN’a nice uzun mutlu yıllar diliyoruz