21. Yüzyılda Türkiye’nin Dış Politikası

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ile Belarus Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisinin  Belarus’un başkenti Minsk’te düzenledikleri “21. yüzyılda Türkiye’nin Dış Politikası” sempozyumu  yoğun medya ilgisiyle 12 Nisan 2013’de icra edildi.

 Belarus’ta üst düzey diplomat, asker, yerel idareci ve müsteşarların eğitim aldığı  Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisindeki toplantıya 12 Türk ve Belarus’lu akademisyen iştirak etti. Belarus medyasının yoğun ilgi gösterdiği sempozyum Sayın Dış İşleri Bakanı Prof. Dr. Ahmed Davutoğlu’nun Belarus ziyaretinden hemen sonra “Türk Dış Politikasının” konuşulması Belarus’ta ilgiyle takip edilmesini sağladı.

Sempozyumun açılış  konuşmasını Türkiye’nin  Minsk Büyükelçisi Sayın Cevat Nezihi yaptı. Belarus’la Türkiye arasında vize serbestliğinin yürürlüğe girmesiyle Belarus’ta olan Türkiye ilgisinin  artığını bununla birlikte, “Değişen Türk Dış Politikasının” Belarus’lu akademisyenlerce de merak edildiğini sempozyumun bu ilgiyi karşıladığını  belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisi Rektörü Prof.Morozeviç Anatoliy Nikolayeviç ise Akademi olarak Türkiye Belarus İlişkilerini geliştirmek istediklerini bunun İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ile birlikte başardıklarını  söyledi. İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin  tarihi bir üniversitesi ile ikili antlaşmalarla kalıcı ilişkiler içine girmek istediklerini belirten rektör, ilk kez Türk dış politikasının Belarus’da bu kadar ayrıntı konuşulduğunu da ifade etti.

İ.Ü. Avrasya Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Bekir Günay, Enstitü olarak İ.Ü. entelektüel gücünün bölge ülkeleriyle paylaşmak istediklerini vurguladı. Türkiye’deki ekonomik, siyasi ve kültürel değişimin tüm dünyanın merak ettiğini  bundan dolayı Belarus Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisiyle Türk Dış Politikasındaki paradigma değişikliğini konuşmak istediklerini  söyledi.

Konferansa, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Cezmi Eraslan        “ Atatürk’ten  Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası”, Yalova Üniversitesi, Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı  Doç. Dr.Kenan Dağcı , “Türkiye’nin Yeni Dış Politika Vizyonu”, Doç.Dr.Bekir Günay, “Türkiye’nin Değişen Dış Politikasının Ortadoğu’ya Yansımaları”, Avrupa Entegrasyon Sorunları Merkezi Başkanı, Prof.Şevtsov Yuriy Viaçesşavoviç, “Avrasya Entegrasyonu Bağlamında Türkiye’nin Dış Politikası”, Belarus Devlet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Rusakoviç Andrey Vladimiroviç,  “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Entegrasyonu: Sorunlar ve Pozisyon değerlendirmesi”, Balaruskaya Dumka Dergisi Genel  Yönetmeni, Dr.Gigin Vadim Frantseviç, ”Rus medyasında Türkiye’nin Jeopolitik Algısı”,  Belarus Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisi, Uluslar arası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi , Prof.Şevtosa Alla Leonidovna, “Türkiye’nin Dış Politikasının Bölgesel Yönleri”, Belarus  Cumhurbaşkanlığı  Devlet Yönetimi Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Prof.Şust Aleksandr Sergeyeviç, “ Belarus Türkiye İlişkilerinin Bugünü”,  Belarus Sınır Güvenlik Enstitüsü Uluslar arası İlişikiler Bölüm Başkanı Prof.Serebriakov Vadim Olegoviç, “Türkiye, İsrail İlişkilerinin Bugünü”, Belarus İçişleri Bakanlığı Akademisi Öğretim Üyesi Prof.Kuznetsova İrina Sergeyevna, “Avrupa Birliği ve Türkiye; Güvenlik Noktaları”,  Belarus Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisinden Dr.Hvatik Yaroslav Vasilyeviç “Çin’e yönelik Türkiyenin Dış Politika Analizi”, Belarus Askeri Akademisinden  Kazakistan Ordusunda görevli Albay Dautov Kairat, “Avrasya Birliği Kazakistan” adlı tebliğlerini sundular.