Türkiye ve Yunanistan’daki Önyargılar ve Öteki

Türkiye ve Yunanistan’daki Önyargılar ve Öteki konu başlıklı sunumda her iki ülkenin birbirlerine olan bakış açıları değerlendirilmiş ve birbirlerini nasıl ötekileştirdikleri üzerinde durulmuştur. Sunumda iki ülke okul kitapları ve çocuk kitaplarında yer alan olumsuz imajlar, söylemler ve yer alan ifadeler örneklerle açıklanmış ve bu imajların değişmeyen ön yargılara dönüştüğü üzerinde durulmuştur. Her iki ülkenin de birbirlerinin imajlarını oluştururken aynı yolu takip etmesi ve böylece iki ülke arasında yer alan olumsuz imajların aynı ifadelerle yer alması sunumun içinde yer alan bir diğer önemli noktadır.  Türk Yunan’ın, Yunan da Türk’ün milli ötekisi olması dolayısıyla bu ön yargıları besleyen medya, dizi filmler, karikatürlerden de örnekler verilerek “biz” ve “öteki” olgusunun her iki ülke için nasıl oluştuğunun değerlendirilmesi yapılmıştır.