ASYA-PASİFİK YÖNETİM VE İDARİ BİLİMLER KONFERANSI BİLDİRİ ÇAĞRISI

TEMA

Asya-Pasifik Bölgesinden Yönetim ve İdari Bilimler Alanlarında Alternatif Yaklaşımlar

Asya-Pasifik Yönetim ve İdari Bilimler Konferansına bölge eksenli çalışan, alternatif modeller ve sistemlerle ilgili araştırmalarını tartışmaya açmayı isteyen akademisyenler, politikacılar, özel ve kamu yöneticilerin davet ediyoruz. Konferans 3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ve Süleyman Şah Üniversitesi ortak girişimiyle organize edilmektedir.

Konferansın teması ” Yönetim ve İdari Bilimler Alanlarında Asya-Pasifik Bölgesinden Alternatif Yaklaşımlar “. Aşağıda belirtilen  yönetim ve idari bilimler  alanları başta olmak üzere konferans temasına uygun diğer disiplinlerden gelecek çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

Yönetim

İktisat

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Finans

Bilimsel oturumların yanında, katılıma bağlı olarak yuvarlak masa tartışmalarınında da organize edilmesi planlanmakta olup nihai program konferansın web sitesinde açıklanacaktır.

Konferansın dili İngilizce olduğundan tüm gönderimler İngilizce olması gerekmektedir. Özetler konferansın resmi e-maline doğrudan gönderilebilir.

asiapacific@ssu.edu.tr

ÖZET FORMATI

Özet Başlığı

Özet Metni:

Özet metninin 300- 500 kelime arasında olması ve makalenin genel akışını yansıtacak biçimde araştırmanın odağını , araştırma metodunu ve  sonuç ve/veya tartışma bölümlerini kapsaması gerekmektedir.

Özgeçmiş:

Yazar(lar) bildiri özeti ile birlikte 50 kelimeyi geçmeyecek kısa özgeçmiş(ler)ini yollamalıdırlar.

Gönderilen tüm özetler bilimsel komite tarafından değerlendirilerek aşağıda belirtilen tarihlerde özet sahiplerine e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Önemli Tarihler:                                           

Özet Gönderimi: 30 Mayıs 2013

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 15 Haziran 2013

Tam Metin Gönderimi : 30 Temmuz 2013

Katılım Ücreti: 200 Dolar

Bilgi:  asiapacific@ssu.edu.tr      T:+90-216-44-44 778      F: +90-216-517-33-57  www.ssu.edu.tr/asiapacific