Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı

“DÜNYANIN YENİ GÜÇ MERKEZİ  AVRASYA OLACAK’’

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü’nde düzenlenen Avrasya çalışmaları çalıştayına çok sayıda düşünce kuruluşu ve akademisyen katıldı.Avrasya coğrafyasının tartışıldığı çalıştayda ,özellikle Türkiye’den bu bölgeye öğrenci gönderilmesi üzerinde duruldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını Avrasya Enstitüsü başkanı Doç.Dr. Bekir Günay yaptı. Günay şunları söyledi:

‘’Dünyanın politik merkezinin yeni dünyadan eski dünyaya kaymaya başladığı 21.yüzyılda Avrasya coğrafyası hem devletler seviyesinde geçmişin ve geleceğin büyük güçlerine ev sahipliği yapması hem de uluslararası düzeyde devletlerarası önemli örgütlenmelere sahip olması ile gittikçe adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştır. Değişen Türk dış politika vizyonu ile çok yönlü bir dış politika izleyen, hem bölgesinde hem de uluslararası arenada etkisini hızla artıran Türkiye’nin de Avrasya coğrafyasına ilgisiz kalması beklenemez. Ülkemizde de Avrasya bölgesine olan ilgi hem düşünce kuruluşları hem de üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezleri nezdinde artış gösterse de mevcut kurumlarının sayısının Avrasya’nın önemini karşılayacak seviyede olmaması ve alanda faaliyet gösteren kurumlar arası iletişim zayıflığı önemli bir zaaf olarak göze çarpmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası seviyede Avrasya bölgesinde çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşların ortak çalışma ve işbirliği imkânlarını artırmak, akademik bilgi ve çalışma ağı tesisini sağlamak, alanda yaşanan problemlerin çözümünde ortak adımlar atabilmek ve Avrasya bölgesine olan bilgi ihtiyacını giderecek çalışmalara metodolojik destek sağlamak adına fikir teatisinde bulunmak amacı ile Avrasya Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Bağcılar Belediyesi olarak bir uluslararası çalıştaylar serisi başlattık.’’

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen çalıştayda sırayla düşünce kuruluşların başkanları ve akademisyenleri söz aldı. Strateji akademisi Başkanı Mesut Ülker, Avrasya coğrafyasının  gün geçtikçe önem kazandığını belirterek, Türkiye’deki yetkililerin daha çok ilgli göstermesinin büyük önem arzettiğini belirtti. Özellikle Avrasya coğrafyasının Türk medyasında yeteri kadar yer almadığını belirten Ülker, yapılacak yayınlarla bu eksikliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayda birçok akademisyen özellikle koordinasyon eksikliğinden yakındı.Bölge hakkında yeteri kadar akademisyenin yetişmediğinin de altı çizildi.Özellikle bölge dilini bilmeyen akademisyenlerin verimli olamadığının belirtildiği çalıştayda ,Avrasya ülkelerine öğrenci göndeilmesinin artık bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı’nda, bir çok sorun da gündeme geldi. Bu sorunlardan ilki Avrasya coğrafyasının sınırları ile ilgiliydi. “Avrasya coğrafyasının sınırları nelerdir? Coğrafya nasıl tanımlanmalıdır? Bu sınırlar devletlere göre mi kültürlere göre mi yoksa siyasi mi çizilmelidir?” şeklindeki soruya önerilen çözüm olarak kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi ve sınırlandırma yapılmaması ortaya koyuldu.

Bir diğer gündem maddesi “Avrasya coğrafyası ile ilgili yayınlanan akademik dergilerin azlığı” oldu. Bu konuda önerilen fikir ihtisasa göre dergiler çıkarılması herkesin Avrasya üzerinde yoğunlaşmaması; kitaplarda ise kişisel kariyer için değil ülkenin gelişimi için girişimde bulunulması oldu.. Ayrıca dergi içlerinin çok fazlaca karmaşıklaşması sebebiyle, bu karmaşayı editöryal kitap derlemeleri ile aşabileceğimiz vurgulandı.

Çalıştayda Avrasya coğrafyasında başka bir üniversite ile ortak bir dergi çıkartılabileceği, bölgede yayınlanmakta olan bir dergi ile karşılıklı makale değişimi, dergileri bölgesel ve ihtisas dergisi haline getirmek, kitapları kişisel kariyer için değil ama ülke ve alanın önceliklerine göre çıkarmak da başka çözüm önerilerinden biri oldu.

 Konuşulan gündem maddelerinden bir diğeri olan “Türkiye’de Avrasya çalışmalarında nasıl bir metodoloji izlenmelidir?” sorusuna önerilen çözümde Avrasya çalışmalarında dil, din, kültür-medeniyet ve düşünce faktörlerinin önemi vurgulanmış Avrasya çalışmalarında metod olarak çeşitli yolların öğrenilmesi ve incelenmesi öngörüldü. Yine aynı şekilde bölge ile iyi bir diyalog ortamının sağlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Diğer bir konu “üniversitelerde Avrasya’ya yönelik derslerin azlığı” iken buna cevap olarak Avrasya ile ilgili derslere ve dil eğitimine lisans seviyesinde başlanması, böylece öğrencinin erkenden Avrasya alanına ve dillerine yönelmesi hedeflendi. “Sahada çalışırken temel kaynak olarak İngilizce kaynakların alınması, bölge dillerinden orijinal kaynak alanların azlığı ve kullanma sorunu” da ele alındı. Bununla ilgili olarak İngilizce kaynakların yadsınmaması gerektiği ancak yerel kaynakların da ihmal edilmemesi gerekliliği belirtilti.

Ayrıca,  “Ülkemiz üniversite ve merkezlerinde Avrasya coğrafyasına dair çalışan araştırmacılara yönelik dil öğretimine yönelinmesi” sorununa verilen öneride;
öğrencilerin uzmanlaşacağı alanla ilgili yerel dilin ve bunun yanına bir diğer yabancı dilin de öğrenilerek bölgeyi daha iyi anlamasını sağlamaya yönelik desteğin verilmesi ve bunu yaparken de TÜBİTAK ve yurtdışı burslarından faydalanması kararlaştırıldı.

Tüm bunların yanısıra  merkezler arası iletişim ağı kurulması, iletişim ve paylaşım için mail gurupları oluşturulması ve farklı alanlardaki bilim insanları ile ortak bir noktada toplanıp temel sorun üzerinde birlikte çalışmalar yapılması önerildi.. Bunu yaparken de sosyal medyadan yararlanılması kararlaştırıldı.

 “Avrasya çalışmalarının Türkoloji merkezli olarak kalmış olması” sorunuyla ilgili olarak Türkoloji başlığının tüm sosyal bilimleri kapsayacak şekilde düşünülmesi gerektiği ifade edildi. “Araştırma ve uygulama merkezlerinde tematik veya bölgesel anabilim dalı eksikliğinin giderilmesi” yönünde önerilen çözüm; tezlere ve anabilim dallarına önem verilmesi, tez konularının güncel sorunlardan seçilmiş olması, daha somut konulara ağırlık verilmesi, yine ortak öğrenci çalışmalarının yapılması, sahaya giren insanlarla ortak proje ve güç birliği oluşturulması yönünde oldu. Sonuç olarak kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi, sınırların geniş tutulması, yönetmelik ve kanunlarla bu kurumsallığın bağlanması yönünde kararlar alındı.

KATILIMCI LİSTESİ

 1. Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL – Mimar Sinan Üniversitesi Avrasya Kültür ve Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 2. Prof. Dr. Bilgehan GÖKDAĞ-  Karadeniz Araştırmaları Merkezi Başkanı
 3. Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ – Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı
 4. Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU – Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
 5. Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU-  İstanbul Aydın Üniversitesi Ortadoğu ve Kafkasya Araştırma Merkezi Başkanı, Azerbaycan Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı
 6. Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ – KATÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
 7. Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU Okan Üniversitesi Avrasya Araştırma ve Uygulama Merkezi
 8. Prof. Dr. Selçuk ESENBEL – Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı
 9. Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN-  Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı
 10. Doç. Dr. Cengiz TOMAR – Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
 11. Doç. Dr. Fatih ÖZBAY – BİLGESAM, İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 12. Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL –  İstanbul Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Editörü
 13. Doç. Dr. Kutay KARACA – Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri Dergisi Editörü
 14. Doç. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi Müdürü
 15. Doç. Dr. Pınar AKÇALI – ODTÜ Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Başkanı
 16. Yrd. Dr. Fatih İYİYOL – Süleyman Şah Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü
 17. Yrd. Dr. Işık KUŞÇU – ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü
 18. Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK – TOBB-ETÜ Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 19. Yrd Doç. Dr. Meryem Hakim KIRIMLI – Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
 20. Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ – Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü
 21. Yrd. Doç. Dr. Turgut DEMIRTEPE, USAK Avrasya Araştırmaları Merkezi Başkanı
 22. Yrd. Doç. Dr. Vügar İMANBEYLİ –  İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
 23. Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ – Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve KKTC Emekli Büyükelçisi
 24. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU – Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
 25. Dr. Cezmi BAYRAM – Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı
 26. Dr. Hasan OKTAY – Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
 27. Doç. Dr. Kutay KARACA – Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi Editörü
 28. E. Büyükelçi Candan AZER – Avrasya İncelemeleri Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
 29. Av. Özcan PEHLİVANOĞLU – Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
 30. Cemal DEMİR – Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı
 31. Emin AKHUNDZADA – Hazar Strateji Enstitüsü Enerji Araştırmaları Merkezi Uzmanı
 32. Ercan ÇİTLİOĞLU – Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
 33. Hasan METİN – Balkan Akademi Müdürü
 34. Mesut ÜLKER – Strateji Akademisi
 35. Seda BİROL –  Hazar Strateji Enstitüsü Araştırmacısı
 36. Vedat TOPRAK – Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Çalıştay Değerlendirmesi

Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı’nda, tartışılan sorunlar arasında öne çıkan başlıklar kısaca şöyle özetlenebilir.

“Avrasya coğrafyasının sınırları nelerdir? Coğrafya nasıl tanımlanmalıdır? Bu sınırlar devletlere göre mi kültürlere göre mi yoksa siyasi mi çizilmelidir?” şeklindeki soruya önerilen çözüm olarak kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi ve sınırlandırma yapılmaması ortaya koyulmuştur, buna sebep olarak da sınırlar bizi sınırlandırıldığı gösterilmiştir. Bir diğer gündem maddesi “Avrasya coğrafyası ile ilgili yayınlanan akademik dergilerin azlığı” olmuştur. Bu konuda önerilen fikir ihtisasa göre dergiler çıkarılması, herkesin Avrasya üzerinde yoğunlaşmaması; kitaplarda ise kişisel kariyer için değil ülkenin gelişimi için girişimde bulunulması olmuştur. Ayrıca dergi içlerinin çok fazlaca karmaşıklaşması sebebiyle, bu karmaşayı editöryal kitap derlemeleri ile aşabileceğimiz vurgulanmıştır. Avrasya coğrafyasında başka bir üniversite ile ortak bir dergi çıkartılabileceği, bölgede yayınlanmakta olan bir dergi ile karşılıklı makale değişimi, dergileri bölgesel ve ihtisas dergisi haline getirmek, kitapları kişisel kariyer için değil ama ülke ve alanın önceliklerine göre çıkarmak da başka çözüm önerileridir. Konuşulan gündem maddelerinden bir diğeri olan “Türkiye’de Avrasya çalışmalarında nasıl bir metodoloji izlenmelidir?” sorusuna önerilen çözümde Avrasya çalışmalarında dil, din, kültür-medeniyet ve düşünce faktörlerinin önemi vurgulanmış Avrasya çalışmalarında metod olarak çeşitli yolların öğrenilmesi ve incelenmesi öngörülmüştür. Yine aynı şekilde bölge ile iyi bir diyalog ortamının sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Diğer bir konu “üniversitelerde Avrasya’ya yönelik derslerin azlığı” iken buna cevap olarak Avrasya ile ilgili derslere ve dil eğitimine lisans seviyesinde başlanması, böylece öğrencinin erkenden Avrasya alanına ve dillerine yönelmesi hedeflenmiştir. “Sahada çalışırken temel kaynak olarak İngilizce kaynakların alınması, bölge dillerinden orijinal kaynak alanların azlığı ve kullanma sorunu” da ele alınmış. Bununla ilgili olarak İngilizce kaynakların yadsınmaması gerektiği ancak yerel kaynakların da ihmal edilmemesi gerekliliği belirtilmiştir. “Ülkemiz üniversite ve merkezlerinde Avrasya coğrafyasına dair çalışan araştırmacılara yönelik dil öğretimine yönelinmesi” sorununa verilen öneride; öğrencilerin uzmanlaşacağı alanla ilgili yerel dilin ve bunun yanına bir diğer yabancı dilin de öğrenilerek bölgeyi daha iyi anlamasını sağlamaya yönelik desteğin verilmesi ve bunu yaparken de TÜBİTAK ve yurtdışı burslarından faydalanması makul bulunmuştur. Ayrıca merkezler arası iletişim ağı kurulması, iletişim ve paylaşım için mail gurupları oluşturulması ve farklı alanlardaki bilim insanları ile ortak bir noktada toplanıp temel sorun üzerinde birlikte çalışmalar yapılması önerilmiştir. Bunu yaparken de sosyal medyadan yararlanılması düşünülmüştür. “Avrasya çalışmalarının Türkoloji merkezli olarak kalmış olması” sorunuyla ilgili olarak Türkoloji başlığının tüm sosyal bilimleri kapsayacak şekilde düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir. “Araştırma ve uygulama merkezlerinde tematik veya bölgesel anabilim dalı eksikliğinin giderilmesi” yönünde önerilen çözüm; tezlere ve anabilim dallarına önem verilmesi, tez konularının güncel sorunlardan seçilmiş olması, daha somut konulara ağırlık verilmesi, yine ortak öğrenci çalışmalarının yapılması, sahaya giren insanlarla ortak proje ve güç birliği oluşturulması yönünde olmuştur.

Sonuç olarak kurumsal ve bilimsel bakış açısının geliştirilmesi, sınırların geniş tutulması, yönetmelik ve kanunlarla bu kurumsallığın bağlanması yönünde kararlar alınmıştır.

 Basında “Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı”
http://www.haber7.com/

http://www.haberler.com/

http://www.aktifhaber.com/

http://www.bugun.com.tr/

http://www.hakimiyet.com/

http://www.haber5.com/

 YouTube Preview ImageYouTube Preview Image