Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı

  YouTube Preview Image

 Türkiye Avrasya Çalışmaları Çalıştayı” Açılış Konuşmaları ve Tebliğler
 YouTube Preview Image
Enstitü Müdürümüz Doç.Dr.Bekir Günay’ın CaspianTV’ye verdiği röportaj