Rusya’nın Arap Baharı Politikası

Enstitümüz Araştırma Görevlilerinden Muharrem Erenler Rusya’nın Arap Baharı Politikası başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bilge Strateji dergisi 4. Cilt 6. Sayısında da makale olarak yayınlanan sunumda Rusya’nın Ortadoğu’da izlediği politikalar tarihsel süreci içerisinde ele alınarak Rusya’nın Arap Baharı politikasına ışık tutulmaya çalışıldı.(www.bilgestrateji.com)
2011 yılının Ocak ayından bu  yana devrimler ve isyanlarla sarsılan Ortadoğu, Rus çıkarlarının süreklilik arz ettiği ve tarihi köklere sahip olduğu bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Uzun yıllar kendilerini tek adam rejimi ile yöneten idarecilerini devirmeye çalışan protestocular ile otoriter ama istikrarlı rejimleri desteklemek arasında kalan Rusya’nın, şimdiye kadar tutarlı bir politika izlediğini iddia etmek güçtür. Arap devrimleri esnasında düşük bir dış politika profili izleyen Moskova, rejim değişikliklerini bölgeye nüfuz etme ve bölgede azalan etkisini artırma fırsatı olarak da değerlendirememektedir. Rusya’nın esneklikten yoksun dış politikası, Ortadoğu’nun Rus dış politikasındaki ikincil derecedeki önemi, Arap isyanlarının dış güçlerin bir oyunu olduğu algısı ve bu isyanların Rusya içinde ve yakın çevresinde yaratabileceği kaos ve istikrarsızlık endişesi, Rusya’nın Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasında pasif bir rol takınmasının nedenlerini oluşturmaktadır.