EDİTÖR’DEN

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, kuruluşumuzdan bu güne kadar benimsediği ‘Geniş Avrasya’ perspektifinin tabii bir neticesi olarak, bugünü iyi tahlil edebilmek için bölgenin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal tarihinin iyi okunması gerektiğine inanmaktadır. Bu bakış açısıyla Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir yelpaze içerisinde Avrasya’yı tanımlayan Enstitümüz, dünyanın sayılı üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi’nin, Türkiye’nin ve dünyanın akademik gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmektedir.

Avrasya coğrafyasına bu misyonla odaklanan Enstitüsümüz, ulusal ve uluslararası bilim camiasında ilk sıralarda yer alan 50’den fazla üniversitenin kendi bünyesinde barındırdığı yerli ve yabancı araştırma merkezleri, düşünce kuruluşu [think tank] ve başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bu kurumların ev sahipliğini yapan ülkelerin üst mercileri [Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Güvenlik birimleri] ile temasa geçerek, dergimizin tanıtımı için birinci ve ikinci sayıları ile diğer enstitü yayınlarımızı kendilerine bizzat göndermiştir.

Enstitümüzün gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar, meyvelerini çok hızlı bir şekilde vermiş; başta Rusya ve Çin olmak üzere Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Moğolistan, Başkurdistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Polonya ve Güney Kore gibi birçok ülkenin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ikili proje ve organizasyonlara imza atmanın, bilim dünyası için büyük bir katkı sağlayacağı bir kez daha vurgulanmıştır. Özellikle 19-20 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji” başlıklı Avrasya Çalışmaları Çalıştayı bilim camiasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu çalıştayda “Avrasya coğrafyasının nasıl tanımlanması gerektiğine; Avrasya coğrafyası ile ilgili yayınlanan akademik dergilerin azlığına; Türkiye’de Avrasya çalışmalarında nasıl bir metodolojinin uygulanmasının gerektiğine” dair fikir teâtisinde bulunulmuş ve “üniversitelerde Avrasya’ya yönelik derslerin azlığına; sahada çalışırken temel kaynak olarak İngilizce kaynakların alınmasının bir problem teşkil ettiğine, bölge dillerinden orijinal kaynaklardan yapılan atıfların azlığına ve kullanma sorununa; ülkemiz üniversite ve merkezlerinde Avrasya coğrafyasına dair çalışan araştırmacılara yönelik dil öğretiminin eksikliğine, Avrasya çalışmalarının Türkoloji merkezli olarak kalmış olmasının yanlışlığına ve araştırma-uygulama merkezlerinde tematik veya bölgesel anabilim dalının azlığına” dair eksiklikler dile getirilmiş ve bu sorunların nasıl giderilebileceğine dair yapıcı eleştiriler ortaya konularak, eksikliklerin giderilmesi yönünde ivedilikle adımların atılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bu amaca uygun olarak disiplinler arası çalışma anlayışıyla kurulan “İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)” elinizdeki üçüncü sayısı ile yayın hayatına hızla devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin en genç dergisi olarak yayın hayatına başlayan ve başarıyla devam eden AVİD, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübe birikimiyle ‘Geniş Avrasya’yı tüm yönleriyle yakalamak ve kucaklamak için canhıraş gayret göstermektedir. Bu bağlamda enstitü bünyesindeki ulusal ve uluslararası etkinliklerine ise aralıksız devam edecektir. Diğer taraftan interdisiplener bir bakış açısı ile ‘Geniş Avrasya’ coğrafyasını dil, tarih, kültür, coğrafya, siyaset, iktisat ve sanat gibi birçok alanda analiz ve değerlendirmeyi amaçlayan “Avrasya Araştırmaları” lisansüstü programına 2013-2014 Güz yarıyılında başlayacak olan Enstitümüz mevcut olan bir boşluğu doldurmanın haklı gururunu da yaşamaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nin entelektüel birikimini, müşahhas çalışmalara dönüştürme gayesiyle Avrasya Enstitüsü bünyesindeki AVİD, tarih’ten sanat’a, sosyoloji’den iktisat’a kadar farklı disiplinlerin Avrasya konusunda yazacakları, yapacakları tüm akademik çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak ve 3 dilde (Türkçe, Rusça ve İngilizce) yazı kabul eden uluslararası hakemli bir dergi olarak üçüncü sayısıyla basılı ve soft ortamda siz değerli akademisyenlerle buluşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ayrıca AVİD yayın kurulu, derginin üçüncü sayısında Avrasya coğrafyasına hakim, bu coğrafyaya yön verme potansiyelini ruh ve mana derinliklerinde barındıran  akademisyenlerin gösterdiği yoğun ilgi karşısında, hem 26 farklı ülkeden oluşturduğu uluslararası hakem kadrosuyla hitap ettiği akademik sahayı genişletme hem de tüm uluslararası indekslerde şimdiden yer alma çalışmalarını başlatarak referans dergisi olma çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir.

Avrasya konusunda söz almak isteyen tüm akademisyenlere, AVİD’in ilerleyen sayılarında buluşma davetimizi cân-ı gönülden yineliyoruz.

Saygılarımla.

Avrasya Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Bekir Günay